Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Преглед на статистиките:
565 в игра | 0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
The classic adventure returns! Baldur’s Gate: Enhanced Edition includes the original Baldur’s Gate adventure, the Tales of the Sword Coast expansion, and all-new content including three new party members.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане