Serious Sam Classics: Revolution
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Serious Sam is a high-adrenaline arcade-action shooter heavily focused on frantic arcade-style action. In a world where cyberpunk meets fantasy-fiction and advanced technology is mixed with black magic and psycho-powers, Sam travels through four beautiful worlds, confronting countless of Mental's...
Игра в „Ранен достъп“
Получете незабавен достъп до играта и се ангажирайте с нейното развитие. Научете още.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане