Wargame: AirLand Battle

Wargame: AirLand Battle

Προβολή στατιστικών:
Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
 Αυτό το θέμα έχει επισημανθεί, οπότε πιθανώς είναι σημαντικό
[EUG] MadMat  [δημιουργός] 28 Ιουλ 2013 στις 1:16
For any technical issue with the game ...
You should post you problem directly in AirLand's official forum for a quicker solution:
http://www.wargame-ee.com/forum/viewforum.php?f=92
Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος