Wargame: AirLand Battle

Wargame: AirLand Battle

Προβολή στατιστικών:
Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
[HELP] Game freezes when connected to multiplayer.
Whenever I try to play Wargame in single player, it works fine at around 40-60 FPS. When I try to connect to multiplayer it drops down to 1 FPS or so and freezes after awhile. Mind you i'm not trying to join a match, if I hit connect instead of cancel when I first start up the game that's when the problem occurs.
Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 1 Ιαν 2014 στις 20:14
Αναρτήσεις: 0