Wargame: AirLand Battle

Wargame: AirLand Battle

Προβολή στατιστικών:
Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Unable to launch War game airland battle
getting error this application has failed to start because MSVCP110.dll was not found. Any one know how to fix this
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Download the DLL from the internet and put it to C:\Windows\System32
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 5 Απρ 2014 στις 22:16
Αναρτήσεις: 1