Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Issue Report: TF2 Crashes with segfault in-game
II just installed TF2, and it runs, I can play the training. When I play online, TF2 segfaults after ~10 minutes of play (just tested twice). System info below. I have the Catalyst 12.11 beta drivers (not beta8).

Segfault from the terminal:

/home/username/Steam/SteamApps/accoutname/Team Fortress 2/hl2.sh: line 72: 3308 Segmentation fault (core dumped) ${GAME_DEBUGGER} "${GAMEROOT}"/${GAMEEXE} "$@"
Game removed: AppID 440 "Team Fortress 2", ProcID 3308


Processor Information:
Vendor: GenuineIntel
Speed: 2668 Mhz
4 logical processors
4 physical processors
HyperThreading: Unsupported
FCMOV: Supported
SSE2: Supported
SSE3: Supported
SSSE3: Supported
SSE4a: Unsupported
SSE41: Supported
SSE42: Supported

Network Information:
Network Speed:

Operating System Version:
Ubuntu 12.10 (64 bit)
Kernel Name: Linux
Kernel Version: 3.5.0-18-generic
X Server vendor: The X.Org Foundation
X Server release: 11300000

Video Card:
Driver: ATI Technologies Inc. AMD Radeon HD 7800 Series

Driver Version: 4.2.11978 Compatibility Profile Context
Desktop Color Depth: 24 bits per pixel
Monitor Refresh Rate: 60 Hz
VendorID: 0x1002
DeviceID: 0x6819
Number of Monitors: 1
Number of Logical Video Cards: 1
Primary Display Resolution: 1920 x 1080
Desktop Resolution: 1920 x 1080
Primary Display Size: 20.91" x 11.77" (23.98" diag)
53.1cm x 29.9cm (60.9cm diag)
Primary VRAM Not Detected

Sound card:
Audio device: VIA VT1828S

Memory:
RAM: 12008 Mb

Miscellaneous:
UI Language: English
LANG: en_US.UTF-8
Microphone: Not set
Total Hard Disk Space Available: 636645 Mb
Largest Free Hard Disk Block: 335438 Mb

Installed software:

< >
กำลังแสดง 1-15 จาก 25 ความเห็น
Also getting segfault at hl2.sh: line 72

Got similar setup, Ubuntu 12.10 64-bit and AMD Radeon HD 7700
Also have 12.10 version, but KUBUNTU with ati 7770. Seg fault error.
Just noticed that this at least happened when changing levels. I've played a fair bit today, and that's the only time I noticed
And more info, found this in dmesg. I think it's related
[42504.604961] MainThrd[11232]: segfault at 0 ip 00000000eb0b87a8 sp 00000000ffe0ccc0 error 4 in friendsui.so[eaf60000+5f8000
Are you guys running TF2 Beta? For some reason Steam had me download the Beta at first.
same error with TF2 and TF2 BETA
Nope, not running TF2 Beta
Same error for me, segfault hl2.sh line 72, not able to start TF2
Ubuntu 12.10 amd hd6800
Maybe it isn't an useful information at all: I get this error after changing the drivers from default open drivers to privative ones.
Me too. Can't find the actual dump though. Where is it?
line 72: 4050 Segmentation fault (core dumped)
Happened after loading the very first tutorial.
---
Sys specs: http://pastebin.com/MGxm75UK
แก้ไขล่าสุดโดย e633; 8 ธ.ค. 2012 @ 4:36pm
There should be something like this that is spewed out to the terminal when TF2 crashes.

"CrashID=bp-81532fb9-5676-4c88-99e8-ac93a2121206"

Can you let me know what the CrashID is and I'll try to see what the stack dump says. Thanks.
Here's mine.
CrashID=bp-d904700a-43a5-4420-8fb0-f3f372121208
Same issue here.
~/.local/share/Steam/SteamApps/drakedranil/Team Fortress 2 Beta/hl2.sh: line 72: 2679 Segmentation fault (core dumped) ${GAME_DEBUGGER} "${GAMEROOT}"/${GAMEEXE} "$@"

CrashID=bp-1e00e7f2-a3b8-4a32-a620-d139f2121209
CrashID=bp-c3020eb9-62fc-4855-ba44-936892121209

Reproduction: Every time I load TF2 beta. It happens after the 'Powered by steam' logo and before the TF2 menu. (So during the wait screen with some random building in the background)

Additional info:
* Started to happen when I switched from nvidia-304 to nvidia-310. Purging nvidia-310 and switching back to 304 didn't help. (No matter how many reboots)

* Even after the segfault the "steam steam://rungameid/520" process remains alive (so do the 40+ threads with the same name) with a steady 6.0% load and keeps holding the allocated memory (14.4 MEM%). But nothing what a SIGTERM (15) can't fix.

If there is any additional information that would be useful, please ask. We are all here to help. :-)

@e633: On my system, the dumps are located under /tmp/dumps/.
---
Steam - System Information: http://pastebin.com/y9sinYb7

Update:
@mikesart: I just figured it out that it's my wireless mouse. I went here to update my post, but it seems you have beat me by two hours :). Awesome to hear a fix is already implemented!

The three workarounds mentioned by [DeTag] Defrag and yours seem to work:
โพสต์ดั้งเดิมโดย DeTag Defrag:
[...]
Workaround: Unplug mouse, launch TF2 with keyboard, plug mouse back in after menu has loaded.

UPDATE: This seems to be a issue with the mouse. I have tried a very standard mouse and it seemed to work. info on my mouse here[www.sharkoon.com]. Most notably, it has variable sensitivity.

UPDATE2: giving the -nojoy parameter to TF2 (through properties > "set launch options") seems to be another workaround

Nonetheless my apologies for posting in this thread which now seems to be unrelated with my issue, apart from segfaulting in hl2.sh: line 72.
แก้ไขล่าสุดโดย DrakeDranil; 9 ธ.ค. 2012 @ 1:36pm
Looks like those last two are hitting the buffer overrun bug in the joystick code - I just fixed that on Saturday and it should be pushed out this week. Can you add -nojoy to your command line for TF2 - that should fix it. Sorry!

e633: d904700a-43a5-4420-8fb0-f3f37212120 is an assert in Steam. You say this happened after loading the tutorial? Does this repro?
Tried to reproduce. But this time i completed the first part of the soldier tutorial just fine. Then quit the game, reopened it with the intention of playing the second part but as soon as it showed the in-game "movie" thing it crashed to Desktop.
Console says:
Steam_SetMinidumpSteamID: Caching Steam ID: 76561197971868066 [API loaded yes] Steam_SetMinidumpSteamID: Setting Steam ID: 76561197971868066 Game update: AppID 440 "Team Fortress 2", ProcID 8918, IP 127.0.1.1:27015 Installing breakpad exception handler for appid(hl2_linux)/version(1.0_client) warning: Unknown nb_ctl request: 4 warning: Unknown nb_ctl request: 4 warning: Unknown nb_ctl request: 4 warning: Unknown nb_ctl request: 4 warning: Unknown nb_ctl request: 4 warning: Unknown nb_ctl request: 4 Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0_client) Installing breakpad exception handler for appid(hl2_linux)/version(1.0_client) ExceptionHandler::GenerateDump waitpid failed:No child processes Uploading dump (in-process) [proxy ''] /tmp/dumps/crash_20121209194710_1.dmp success = no error: Failed to open/read local data from file/application Game removed: AppID 440 "Team Fortress 2", ProcID 8918 /home/ste/.local/share/Steam/SteamApps/e633/Team Fortress 2/hl2.sh: line 72: 8918 Segmentation fault (core dumped)
/tmp/dumps/log.txt:
Sun Dec 9 18:47:10 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/crash_20121209194710_1.dmp'', upload no: ''Failed to open/read local data from file/application''
The actual dump of course is nowhere to be found.
แก้ไขล่าสุดโดย e633; 11 ธ.ค. 2012 @ 10:53am
< >
กำลังแสดง 1-15 จาก 25 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้