Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Steam doesnt work after latest update
I just update steam in Ubuntu 12.04 32 bits and it doesn't seem to run. This is the output I get when I launch it using the terminal:

Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1353371323_client)
SteamUpdateUI: An X Error occurred
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 154
(which is )
Minor opcode of failed request: 26
Serial number of failed request: 22
xerror_handler: X failed, continuing

Anyone experiencing this error? Any workaround?
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
I'm experiencing the same problem. Did you manage to fix this?
Yes, I reinstalled steam
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 20 Νοε 2012 στις 21:16
Αναρτήσεις: 2