Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
TF2 crash on start
When I start TF2, it remains locked in a black screen for a few minutes, and then crash without showing any error I use the last NVIDIA official driver (310.19) installed by PPA on elementaryOS 0.2 Luna Beta 1 64-bit with NVIDIA GTX 550 Ti video-card.
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย FrigoHat; 20 พ.ย. 2012 @ 9:10am
< >
กำลังแสดง 1-14 จาก 14 ความเห็น
Your operating system version? Log files?
โพสต์ดั้งเดิมโดย SolidSteel:
Your operating system version? Log files?
OS elementaryOS 0.2 Luna Beta 1 64 bit, when i can find a log file? :)
Try opening Steam from the terminal "steam steam://open/games" without quotation marks.
See what it gives you.
โพสต์ดั้งเดิมโดย SolidSteel:
Try opening Steam from the terminal "steam steam://open/games" without quotation marks.
See what it gives you.
Here is it:
alessandro@alessandro-pc:~$ steam steam://open/games
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1353371323_client)
SteamUpdateUI: An X Error occurred
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 135
(which is )
Minor opcode of failed request: 5
Serial number of failed request: 30
xerror_handler: X failed, continuing
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
unlinked 0 orphaned pipes
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «pixmap»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «pixmap»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «pixmap»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «pixmap»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «pixmap»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,

(steam:19386): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «murrine»,
Gtk-Message: Failed to load module "canberra-gtk-module"
[1120/182106:WARNING:proxy_service.cc(646)] PAC support disabled because there is no system implementation
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 384x256, total string texture memory is 442,37 KB
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
local (potentially out of sync) copy of roaming config loaded - 1707 bytes.
Adding license for package 17895
Adding license for package 0
Adding license for package 18162
ExecCommandLine: "/home/alessandro/Steam/ubuntu12_32/steam steam://open/games"
ExecSteamURL: "steam://open/games"
Generating new string page texture 72: 1024x256, total string texture memory is 1,49 MB
Generating new string page texture 73: 128x256, total string texture memory is 1,62 MB
Generating new string page texture 74: 128x256, total string texture memory is 131,07 KB
Generating new string page texture 75: 256x256, total string texture memory is 1,88 MB
Generating new string page texture 76: 32x256, total string texture memory is 1,92 MB
Generating new string page texture 77: 64x256, total string texture memory is 1,98 MB

(steam:19386): Gtk-WARNING **: A floating object was finalized. This means that someone
called g_object_unref() on an object that had only a floating
reference; the initial floating reference is not owned by anyone
and must be removed with g_object_ref_sink().
System startup time: 36,36 seconds
Generating new string page texture 80: 128x256, total string texture memory is 2,11 MB
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready"
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Generating new string page texture 109: 256x256, total string texture memory is 393,22 KB
Generating new string page texture 110: 256x256, total string texture memory is 2,38 MB
Generating new string page texture 112: 48x256, total string texture memory is 442,37 KB
Generating new string page texture 118: 64x256, total string texture memory is 507,90 KB
Generating new string page texture 126: 512x256, total string texture memory is 2,90 MB
Errors in resource/layout/htmlpopup.layout:
Unknown key 'scaling' set in style 'URLStatusImage' in file 'resource/layout/htmlpopup.layout'

And this is the error when is start TF2:

Uploading dump (in-process) [proxy '']
/tmp/dumps/crash_20121120183058_1.dmp
success = yes
response: CrashID=bp-93fea153-c6fe-453b-ad20-035732121120

/home/alessandro/Steam/SteamApps/ale_frigoli/Team Fortress 2/hl2.sh: riga 72: 24686 Errore di segmentazione (core dump creato) ${GAME_DEBUGGER} "${GAMEROOT}"/${GAMEEXE} "$@"
Game removed: AppID 440 "Team Fortress 2", ProcID 24686
saving roaming config store to 'sharedconfig.vdf'
roaming config store 2 saved successfully
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย FrigoHat; 20 พ.ย. 2012 @ 9:32am
Steam launches just fine for you, right?
โพสต์ดั้งเดิมโดย SolidSteel:
Steam launches just fine for you, right?
Yes, right
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย FrigoHat; 20 พ.ย. 2012 @ 9:41am
Could you post the content within the crash_20121120183058_1.dmp file?
โพสต์ดั้งเดิมโดย SolidSteel:
Could you post the content within the crash_20121120183058_1.dmp file?
The file contains non-displayable characters from the text editor (Scratch and LO Writer)... :(
However, here's the file:
{ลิงก์ถูกลบแล้ว}
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย FrigoHat; 20 พ.ย. 2012 @ 9:58am
โพสต์ดั้งเดิมโดย SolidSteel:
Have you tried the suggestions in this thread:
http://steamcommunity.com/app/221410/discussions/1/882965239686566086/
Nothing change
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย FrigoHat; 20 พ.ย. 2012 @ 10:05am
Have you verified TF2's cache files?
Try this:
export LANG=C && /usr/bin/steam steam://store

Someone commented this in some blog.
yes i have this bug too

/tmp/dumps/crash_20121125183706_1.dmp
success = yes
response: CrashID=bp-1d9897b5-40cb-4a61-ac0d-a3a052121124

/home/john/Steam/SteamApps/johnjohnjohn128/Team Fortress 2/hl2.sh: line 72: 6268 Segmentation fault (core dumped) ${GAME_DEBUGGER} "${GAMEROOT}"/${GAMEEXE} "$@"

EDIT: bug doesn't affect tf2 beta, that works really well. for me at least.
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TBallS<ubuntu>; 25 พ.ย. 2012 @ 1:58am
I have arch linux, and for me crash tf2 when i start some game and loading resources then crash...
< >
กำลังแสดง 1-14 จาก 14 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้