Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
not ubuntu VGUI_Setup failed line steamui/Main.cpp: 1939
Just thought I'd post this here. I'm trying to install on Gentoo. I have a debian computer, and ubuntu is just a debian wrapper, but there's no way the graphics card/drivers can handle whatever, so...

I used ark to dump all the steam files into a directory, and then Installed libpng 1.2, also copied some tmp libraries it wanted into the "ubuntu12_32" directory.

And that's the error I get. I don't really want to install it as root, that seems unnecessary. If anyone has any ideas, thanks.
Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 20 Φεβ 2013 στις 18:12
Αναρτήσεις: 0