Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Where can I download the files steam needs?
I have tried various things to install steam on Debian Wheezy 64 bit now, but so far to no avail. I always get this error:
Failed to load steamui.so

And when I use
ldd .steam/bin/steam*
the following dependencies are not found:

  .steam/bin/steamclient.so:
 • libtier0_s.so => not found
 • libvstdlib_s.so => not found
  .steam/bin/steamservice.so:
 • libtier0_s.so => not found
 • libvstdlib_s.so => not found
  .steam/bin/steamui.so:
 • libcef.so => not found
 • liboverride.so => not found
 • libsteam.so => not found
 • libtier0_s.so => not found
 • libvstdlib_s.so => not found
 • libsdl2-2.0.so.0 => not found
 • libGL.so.1 => not found
Where/How can I download these files?
Τελευταία επεξεργασία από Mystic Bogart; 3 Φεβ 2013 στις 11:58
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
I think you'll need to install apt-file, which is a tool you can use to search for packages the files are provided in.

Steam is a 32-bit application, so you'll need to setup a multiarch environment for it.
Τελευταία επεξεργασία από instabilis; 4 Φεβ 2013 στις 11:46
Yeah the multiarch wasn't the problem, I already figured it out. I just had to install
libgl1-fglrx-glx:i386
Τελευταία επεξεργασία από Mystic Bogart; 4 Φεβ 2013 στις 12:04
(83 << 4) | 9 = 0x539
Αναρτήθηκε αρχικά από Eldk:
(83 << 4) | 9 = 0x539
(83 << 4) | 9 = 1337 :P
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 3 Φεβ 2013 στις 11:56
Αναρτήσεις: 5