Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
ubuntu12.10 x64 STEAM无法输入账号密码
重装了ubuntu12.10 x64但STEAM就再也无法输入账号密码,重装系统前STEAM是可以正常工作,这是为什么?
Τελευταία επεξεργασία από Madman; 27 Ιαν 2013 στις 23:06
< >
Εμφάνιση 1-15 από 19 σχόλια
你正確輸入您的帳戶憑據?

很抱歉用翻譯。
重装下steam试试。
Αναρτήθηκε αρχικά από Fred:
Can you login from your browser?
YES。
Αναρτήθηκε αρχικά από Fish:
重装下steam试试。
没用,我反馈了BUG,给我的答复是ibus冲突,但我卸载了ibus重装STEAM也不行。
Αναρτήθηκε αρχικά από Caliborn English:
你正確輸入您的帳戶憑據?

很抱歉用翻譯。
I simply can not type a user name and password。
我的也是这样的 不过我装的是32位的12.04,现在只能先吧帐号和密码打到其它的地方,再复制粘贴到那个框里。
You're lucky so many people who actually read your language see this.

I think it is related to how the program uses your foreign keyboard layout. It gives me problems on the British English layout. Its native layout is American English. These problems only occurred while playing games.
Yes. Copying your details from other places might work. Tell the program to remember you, so you don't have to do it again.

[SEE TRANSLATION BELOW]
Τελευταία επεξεργασία από BurritoBazooka; 15 Φεβ 2013 στις 21:13
[Translate BurritoBazooka's post]
真幸运,这么多能阅读中文的人看到了这个帖子。

我觉得这个问题也许跟相应的程序如何处理外国键盘布局有关。我用英式英语的键盘布局也会出问题,它默认的键盘布局是美式英语。这个问题只在游戏中出现。
是的,从其他地方复制黏贴是可以的,不过你可以在登录时选择让程序记住你,下次就不用输入账户名和密码了。

[reply to BurritoBazooka]
Thank you for your information. I've got the same problem as ^8Madman. The issue occurs after last update. Steam will not respond to keyboard input since the Steam login screen appears... not only occuring while playing games.

The previous post shows that someone had been told that this issue is related to a bug between iBus and Steam client, but it won't work even if uninstalled ibus and reinstall Steam.

Hope Steam team fix it soon.
Yeah, the bug's been reported on Git apparently, and it looks like it's caught Valve's attention. They say it's affected by some localization setting in X, so maybe the problem is caused by how Steam takes Chinese keyboard input from X.

edit: here https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux/issues/1697
Τελευταία επεξεργασία από BurritoBazooka; 15 Φεβ 2013 στις 21:18
Αναρτήθηκε αρχικά από ^8Madman:
Αναρτήθηκε αρχικά από Fish:
重装下steam试试。
没用,我反馈了BUG,给我的答复是ibus冲突,但我卸载了ibus重装STEAM也不行。
可以给出反馈bug的详细回复吗?我想参考一下
try this
export LC_CTYPE="en_US.UTF-8" && steam
Αναρτήθηκε αρχικά από phoneyfinal:
try this
export LC_CTYPE="en_US.UTF-8" && steam

Thank you,works pretty well.
请问这个问题什么时候可以解决?这样造成非常不好的用户体验
把系统改成是英文版的试试
Τελευταία επεξεργασία από Ferran; 26 Απρ 2013 στις 6:46
Αναρτήθηκε αρχικά από syphone:
try this
export LC_CTYPE="en_US.UTF-8" && steam
但如果是在游戏里面就不行了。有的游戏需要键盘操作(事实上所有的游戏都要),但游戏本身完全无视了键盘的输入
< >
Εμφάνιση 1-15 από 19 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 27 Ιαν 2013 στις 23:06
Αναρτήσεις: 19