Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Unable to transition from closed beta to open beta
Some months ago, I mistakenly thought that Steam was already open beta and downloaded the closed beta version of the software. Today I tried to uninstall the old version using sudo apt-get remove steam, and it seemed to work. But after I installed the latest steam package, I still get the message that steam is closed beta only. Something of the old version must have been left behind; I do not have this problem on my other computer, which never had Steam until today.

Any ideas what I might have to do to convince Steam it's open beta?
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Never mind. I found the Steam folder in it's local directory and removed it. This fixed the problem. Must have been left over from the installation. My mistake.
Thanks for updating how you fixed the problem, anyway. Too many people are too lazy to do that without prompting.
Always. I hope it helps others who encounter the same problem.
Also have this trouble. Thanks for solving. Btw, is it hard to fix post-remove scripts?
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 16 Ιαν 2013 στις 21:37
Αναρτήσεις: 4