Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Steam resets and updates after changing file values?
I usually tend to edit the gameoverlay.styles and steam.styles to change the notification panel position, when I was on Windows 7. It had no issues on the microsoft OS, yet here on Ubuntu 12.04, every time I do this and restart, it updates steam and resets it to default. Anyone else have this issue?
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
dont know but +1 for question
Got the same problem, but for Windows 7. Steam just updates itself after I change gameoverlay.styles and steam.styles and my changes are gone.
Same happens with any .sh Steam file for me. Perhaps it's intendent to avoid some USER created problems (not made by Steam or apps itself) during beta, hmm? :)
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 6 Ιαν 2013 στις 1:25
Αναρτήσεις: 3