Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Cannot update steam !
Hi all,

please help me. I download newest steam installer "steam_latest.deb" and i tried to install it. I make it cross terminal and cross ubuntu software.

Into both ways i failed because when i start steam it wrote me that im not into closed beta and turned it off. I seriously dont know why it doesnt work. Steam is now into open beta right ?

Thanks for help
PS: I have ubuntu 12.10 just for info
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Make sure you download the client from http://store.steampowered.com

Also, which distro are you running? 32bit or 64bit?
Seriously ? I tried this and 2 another ways. And i have 32 bit
Tried re-installing it?

sudo apt-get remove steam
And then re-download the client, install and see if that helps
Nope i find another way. This about which you talking about i tried several times and nothing.

But anyway thanks. GN
Drag the icon to the lanch and click on it (right). chose library
Αναρτήθηκε αρχικά από Reaper on UBUNTU !!!:
Nope i find another way. This about which you talking about i tried several times and nothing.

But anyway thanks. GN
Can you post what you did? this might help other people =)
This is way which work on my ntb

1.) Purge Steam PPA sudo apt-get --purge remove steam:i386

2.) Delete all Steam files from /home, including the two .steam files (i dont even have it)

3.) Download and install wget http://media.steampowered.com/client/installer/steam.deb and sudo dpkg -i steam.deb && sudo apt-get install -f

4.) It should update and install Steam now, enter your username and password. Steam is going to tell you that you are not a beta tester and quit the application.

5.) Run in terminal steam steam://open/games

6.) Steam client should be up and running
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 31 Δεκ 2012 στις 15:51
Αναρτήσεις: 7