Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Issue Report: killing floor exit from fullscreen
Killing Floor is exiting from fullscreen when I recive a Steam notification since 2 days ago.
It's pretty annoying because the mouse seems to have a position in the desktop instead in the game.


Processor Information:
Vendor: GenuineIntel
Speed: 3401 Mhz
8 logical processors
4 physical processors
HyperThreading: Supported
FCMOV: Supported
SSE2: Supported
SSE3: Supported
SSSE3: Supported
SSE4a: Unsupported
SSE41: Supported
SSE42: Supported

Network Information:
Network Speed:

Operating System Version:
Ubuntu 12.04.1 LTS (32 bit)
Kernel Name: Linux
Kernel Version: 3.2.0-34-generic-pae
X Server vendor: The X.Org Foundation
X Server release: 11103000

Video Card:
Driver: NVIDIA Corporation GeForce GTX 560/PCIe/SSE2

Driver Version: 4.3.0 NVIDIA 310.14
Desktop Color Depth: 24 bits per pixel
Monitor Refresh Rate: 59 Hz
VendorID: 0x10de
DeviceID: 0x1201
Number of Monitors: 1
Number of Logical Video Cards: 1
Primary Display Resolution: 1600 x 900
Desktop Resolution: 1600 x 900
Primary Display Size: 17,44" x 9,80" (20,00" diag)
44,3cm x 24,9cm (50,8cm diag)
Primary Bus: PCI Express 16x
Primary VRAM: 1023 MB
Supported MSAA Modes: 2x 4x 8x 16x

Sound card:
Audio device: Realtek ALC887-VD

Memory:
RAM: 8054 Mb

Miscellaneous:
UI Language: English
LANG: es_ES.UTF-8
Microphone: Not set
Total Hard Disk Space Available: 1259689 Mb
Largest Free Hard Disk Block: 977480 Mb

Installed software:

Recent Failure Reports:
Fri Dec 7 19:56:58 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/crash_20121207205654_1.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-5ece3d13-c121-4684-b899-c1fd12121207''

< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
I get this as well. Also happens when opening the community overlay.
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้