Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Issue Report: Steam client under Gnome 3.6 with "focus follows mouse" - menus unusable
When I tested the client under Gnome 3.6 (Fedora 18 beta 64bit) there is problem with sloppy/mouse focus model.

When I try to open any menu in Steam client, the menu will close as soon as mouse cursor stops moving. It seems to be related to Gnome 3.6 new thing where sloppy focus model will change the focused window only when mouse cursor stops moving, not immediately when mouse cursor hovers over the window.

Probably this is upstream bug in Gnome 3.6, but I just wanted to report it here too.
< >
กำลังแสดง 1-2 จาก 2 ความเห็น
I get this aswell - using Gnome 3.6 and having the window focus mode as either 'sloppy' or 'mouse' makes the UI quite difficult to navigate through different sections. It's even more problematic with the new UI. Changing the window focus mode to 'click' fixes it but this is not my prefered focus mode.

Gentoo 64bit, 3.8.2 kernel, Gnome 3.6
แก้ไขล่าสุดโดย Agent 86; 5 มี.ค. 2013 @ 1:02pm
< >
กำลังแสดง 1-2 จาก 2 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้