Cabela's® Dangerous Hunts 2013

Cabela's® Dangerous Hunts 2013

Προβολή στατιστικών:
Cabela's® Dangerous Hunts 2013 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
controller's right stick sensivity??
It's just me or Y axis sensivity is too much high compared to X? and there isn't an option to adjust them individually...
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Go into you're controller options(for the console, if you haven't already), and see if you can change it there.
Having the exact same problem on the demo and now I'm not sure whether to buy it or not. Both sticks are changed via a single sensitivity slider... can't figure out why they did this.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Cabela's® Dangerous Hunts 2013 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος