The Lord of the Rings Online™

The Lord of the Rings Online™

Преглед на статистиките:
915 в игра | 0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Join the world’s greatest fellowship of players in the award-winning online re-creation of J. R. R. Tolkien’s legendary Middle-earth.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане