Combat Arms

Combat Arms

Combat Arms > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
i can not instal the game!!
dear steam, ive downloaded combat arms and for some reason that is very confusing to me, the desktop icon is on my screen stating that it is combat arms. when i click on it this message comes up about installation and after checking a few boxs and clicking on next a couple of times the final message is about the game being downloaded from steam and it will appear in my library. now as you would assume this doesn't work. my question is what do i do?
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
Same bro i dont get it aswell
it cause its made by nexon... go to there website and try to get some support... dont waist ur time
it's been like this since 2 months ago.... Ticketed nexon, they don't even care... oh well ==' having to download it off the website ruins the point of having it on steam...
oh dude that is annoying there goes 6 hours of download time i could have had on team fortress 2
every time i play one game close to the end combat arms closes on me!
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Combat Arms > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 14 Νοε 2012 στις 0:25
Αναρτήσεις: 5