Galaxy on Fire 2™ Full HD

Galaxy on Fire 2™ Full HD

Προβολή στατιστικών:
Galaxy on Fire 2™ Full HD > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Reset Medal Data?
Is there any way to truly reset/zero the in-game medals?
when i start a new game, it resets them. but as soon as i load a save, ANY save, including one from a new game, i have all the medals again. -.-
what good are the in-game medal rewards if you can only get them once total across all game runs?
Galaxy on Fire 2™ Full HD > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 9 Σεπ 2013 στις 16:29
Αναρτήσεις: 0