War of the Immortals

War of the Immortals

Προβολή στατιστικών:
War of the Immortals > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Network problem
i can't patch cuz it says i have a network problem but my internet is working fine..... and if i click the patch manually thingy everything is just chinese n♥♥♥♥♥♥help pls
War of the Immortals > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος