Street Fighter X Tekken
Street Fighter X Tekken > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Cannot play with Alisa & Chun-li together
When I do it takes me back to the main screen! Anyone one else experience this yet?
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
I guess no one plays with this combo of characters!
i played with alisa & chun li to see if i had the same problem as you, and didn't have any problem.
Cool thanks! maybe it's my copy that's faulty.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Street Fighter X Tekken > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 29 Μαρ 2013 στις 16:45
Αναρτήσεις: 3