Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising

Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Във „Войната на титаните II“ (Dawn of War II): „Повелителят на хаоса“ (Chaos Rising) ще поеме командването на „Кървавите гарвани“ (Blood Ravens) и ще защитава сектора срещу космическите пехотинци на Черния легион.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане