The Bridge
The Bridge > 일반 토론 > 제목 정보
D3dW4it 2013년 8월 21일 오전 7시 52분
Gra The bridge nie działa !
Gdy próbuje włączyć grę The Bridge pisze : Trwa uruchamianie gry The Bridge proszę czekać ... . Po chwili ładowanie się gry wyłącza się a gry niema nawet na menedżerze zadań . Gre mam od dzisiaj .

Pozdrawiam i oczekuję pomocy Kacper Kupiec
< >
1-22개 댓글 표시
Ty_Taylor  [개발자] 2013년 8월 21일 오전 9시 33분 
English:
This sounds like it is a problem with the installation of the game. Have you tried uninstalling the game from your Steam library, then reinstalling it? Sometimes the prerequisites take a while to install. Make sure you do not cancel during the installation.

Translated Polish:
(Korzystanie z Google do tłumaczenia z angielskiego na polski)

Brzmi to jak to jest problem z instalacją gry. Czy próbowałeś odinstalować grę z biblioteki Steam, a następnie ponownie go zainstalować? Czasami przesłanki potrwać do zainstalowania. Sprawdź, czy nie zrezygnować w trakcie instalacji.
D3dW4it 2013년 8월 21일 오전 10시 36분 
Nie próbowałem odinstalowywać ale jak wróce z anglii to spróbuje i odpisze
.
< >
1-22개 댓글 표시
페이지당 표시 개수: 15 30 50

The Bridge > 일반 토론 > 제목 정보