Toki Tori 2+

Toki Tori 2+

Ver estatísticas:
Toki Tori 2+ > Discussões Gerais > Detalhes do tópico
GlobZOsiris 11 Set, 2013 às 9:13
Save File Location for Mac
Can you tell for mac users what is the Toki Tori 2 save file location ?

"Library/Application Support/Steam/SteamApps/Common/Toki Tori 2" then ?


Thanks nice little yellow bird
Toki Tori 2+ > Discussões Gerais > Detalhes do tópico
Postado a: 11 Set, 2013 às 9:13
Comentários: 0