Global Agenda

Global Agenda

Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Global Agenda launch error
So i just downloaded G.A. and every time i try tolaunch it ( not the launcher i have already doene that) it says an error occured connecting to the Report service: The service failed to create a new report! please help i have a friend dying to play with me and cant seem to find a solution.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Same thing happened to me; I tried reinstalling, but it didn't work.
this is happening to me wtf
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος