Global Agenda

Global Agenda

Global Agenda > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Globl Agenda Start
Hi zockt jemand Global agenda wenn ja habe ein problem komme bis zum lade bildschirm nach der Charakter auswahl und da läd er nicht weiter woran kann das liegen hab es erst neu instaliert system neu aufgesetzt paar tage vorher alle treiber drauf die nötig sind
würde mich über eine Schnelle antwort freuen
< >
กำลังแสดง 1-3 จาก 3 ความเห็น
I understand alot of people are having problems loading in appearantly word servers are down in Sonoran solo and other places other than the Dome
Deutsch Translation: Ich verstehe eine Menge Leute haben Probleme in der Be-Server sind offenbar weltweit in Sonora-Solo-und anderen als den Dom Plätze.
( sorry if it isnt spot on i was in a hurry and used google translate as quick translation )
แก้ไขล่าสุดโดย Zimbok csgolive.com; 8 พ.ค. 2014 @ 3:16pm
Um auf Global Agenda melden Sie brauchen, um in die Einstellungen zu gehen und schalten Sie Ihre Que Optionen nach Europa, und deaktivieren Sie zulassen, dass andere Regionen in der Lage, etwas außerhalb von Dome City zu tun.
its not a problem i have make it on english butu dont go
< >
กำลังแสดง 1-3 จาก 3 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Global Agenda > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้