Global Agenda

Global Agenda

Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
No Lists
If i'm In-Game, i can't see anything in the Lists! for example if i want to change from Sonoran Desert 1 to Sonoran Desert 2 There is no list!
How can i fix it???
Global Agenda > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος