Red Orchestra: Ostfront 41-45

Red Orchestra: Ostfront 41-45

Προβολή στατιστικών:
Red Orchestra: Ostfront 41-45 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Steam and RO problem
Dear fellow players,

I'm having trouble connecting to both Steam and the RO games. Everytime when I enter Windows, a message pops up that reads that I need to move the Steam to a folder with Write Rights. I tried a lot of things but still nothing! I can't play or log on to Steam! Please help and email your responses to: ldo1@babson.edu. Thank you.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Is Steam installed to the default location? Do you have write permissions to that location?
Hi Sulman and others. I've solved the problem. Before, I downloaded the Steam program from the original CD and that didn't work. What I did was download the Steam program from the Internet. Once that happened, I was able to procede without any problem. Thanks for your help.
Hello from Russia!
Try to check cache game.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Red Orchestra: Ostfront 41-45 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 21 Δεκ 2012 στις 1:14
Αναρτήσεις: 3