The Binding of Isaac

The Binding of Isaac

Προβολή στατιστικών:
The Binding of Isaac > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Any tips with the Depths?
When I start a run. I get through the Basement/Cellar fairly easily. The cave/catacombs are easy if I don't run into maggots or hard bosses. But every time I get to the Depths I get ♥♥♥♥ing blown up D:. Help please.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Lord of the pit, Holy grail, Dead dove, Spirit of the night, and transcendence all let you float over rocks and pits, which make 90% of the rooms there a whole lot easier.

Also the ladder helps a lot, not as useful as the others but its a lot more common in shops and you could get this from beggars sometimes

It takes a lot of practice and you have to learn the enemie's attack patterns but soon it'll be like second nature to you.

good luck and have fun :3
Τελευταία επεξεργασία από BoopyPenguin; 16 Ιαν 2013 στις 15:40
hope you get some sweet pickups, all u can do. And lots of practice and knowing how to deal with the enemies.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

The Binding of Isaac > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 15 Ιαν 2013 στις 13:00
Αναρτήσεις: 2