The Binding of Isaac

The Binding of Isaac

Προβολή στατιστικών:
The Binding of Isaac > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Huge map in level 2
I was playing as Magdalene and the second level I just kept uncovering more and more rooms! By the time I'd uncovered them all the map wouldn't fit on the screen; some rooms were poking off the edge.

Is this normal, or a bug? It was fun either way.
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
you were given curse of the labyrinth on that map
If you have a large stage with the stage marked as XL (extra large) then you are under curse of the labrinth and this stage will count as 2 stages with 2 items rooms and 2 bosses. This can only ever occur on the first of each set of stage (basement 1 becomes basement XL, caves 1 become caves XL, ect)/

Personally I think you are in the curse of the lost which adds 4 extra rooms onto a normal stage since you are reporting that it was in basement 2.
Yep the catacombs is an XL special floor. An exception the the normal XL naming rule.
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

The Binding of Isaac > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 30 Νοε 2012 στις 7:23
Αναρτήσεις: 4