Avadon: The Black Fortress

Avadon: The Black Fortress

Προβολή στατιστικών:
Avadon: The Black Fortress > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Repsec?
Is it possible to respec in this game? I think I screwed Shima skill tree up too much by making him a 2h expert.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
It is, you'll meet a respec-trainer somewhere later along the plotline.
Yes, like .//slayer wrote there is a character in the game who will allow you to do that. It is also mentioned in the game manual:

"If you eventually decide that you don’t like the way you trained a character, find Trainer Leala, in the Beraza Woods. She can help you to reset your skills and spend them again."

Great game. I'm loving it.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Avadon: The Black Fortress > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος