Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Counter-Strike: Global Offensive
308 tác phẩm mới tuần này
The Elder Scrolls Online
15 tác phẩm mới tuần này
A Plague Tale: Innocence
1 tác phẩm mới tuần này
Devil May Cry 5
18 tác phẩm mới tuần này