Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Life is Strange: Before the Storm
7 tác phẩm mới tuần này
RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2
19 tác phẩm mới tuần này
Euro Truck Simulator 2
70 tác phẩm mới tuần này
Counter-Strike: Global Offensive
350 tác phẩm mới tuần này