Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Mad Max
3 tác phẩm mới tuần này
Gal*Gun: Double Peace
1 tác phẩm mới tuần này
Shadow Warrior 2
1 tác phẩm mới tuần này
Team Fortress 2
311 tác phẩm mới tuần này