Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Team Fortress 2
239 tác phẩm mới tuần này
Just Cause 4
186 ảnh chụp mới tuần này
Stellaris
324 vật phẩm workshop mới tuần này
TEKKEN 7
6 tác phẩm mới tuần này