Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Left 4 Dead 2
774 vật phẩm workshop mới tuần này
Life is Strange™
13 tác phẩm mới tuần này
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
11 hướng dẫn mới tuần này
The Long Dark
11 tác phẩm mới tuần này