เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

AdventurOS
เริ่มการสนทนาใหม่
Showing 1-15 of 71 active topics
4
16 พ.ค. @ 9:18pm
Any place to pre-purchase?
LightningZombie
3
22 มิ.ย. 2015 @ 11:58pm
What is there to stop people from abusing the game?
LightningZombie
1
2 พ.ค. 2015 @ 3:21pm
OS supported? (Hopes for Vista)
Lester Roquefort
0
14 ก.ย. 2014 @ 8:31pm
Interesting game structures?
Clockwise Gear
20
14 ก.ย. 2014 @ 8:12pm
Hardcore mode
Dokbot
2
11 ก.ย. 2014 @ 3:57pm
How does the game interpret Picture files?
Scanline Bartender
1
11 ก.ย. 2014 @ 3:52pm
Recursive symlinks?
ShoeUnited
3
11 ก.ย. 2014 @ 3:47pm
How will AdventurOS interpret sound files? (i.e. .mid, .ogg, .mp3)
Faust Lastname
4
11 ก.ย. 2014 @ 3:45pm
System32
Rhalxon
0
3 ก.ย. 2014 @ 11:48am
indigogo
hurnhu
2
27 ส.ค. 2014 @ 8:01am
Will this game work with external hard drives and flash drives?
cooldogjoe
1
15 ส.ค. 2014 @ 7:39pm
Shared Folders Idea
Crazy Hamster
2
14 มิ.ย. 2014 @ 5:56pm
Hardcore mode (Makes more sense)
TEROS IS FUCKING BROKEN
0
4 มิ.ย. 2014 @ 2:56pm
Whats going on?
TEROS IS FUCKING BROKEN
2
30 พ.ค. 2014 @ 10:22am
What happens if you have no or very little of a certain type of file?
luigiatl
ต่อหน้า: 15 30 50