Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Purge
Any differences with the one already released ?
Hi, I've seen a tests about the free version released of purge made by a french video game tester. I was wondering if you will add some new things into this game, or just a bit more details about the content. I would be interested in the game anyway.
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Eneko  [δημιουργός] 14 Φεβ 2013 στις 3:18 
To be honest, our only aim is to publish the game as it is on steam as free to play, due to this project was done at the university, so the game has to be as it is.

Thanks for your comments anyway, and it would be great if someday we could add things to Purge, but nowadays it is a bit complicated.
Then I hope I'll be able to download your game on steam !
Thank you
I have to ask...is it ok for you to release a game with the exact same name as an existing PC game? http://en.wikipedia.org/wiki/Purge_(video_game)
Maybe you could make another version if this game turns out to be popular and the demand for a paid release becomes evident.
I think you should add some "improvement" during the game. As taking the mirror with you, and maybe learning some fighting moves, and ♥♥♥♥ like that. Maybe something like a grappling hook. Just something to vary the gameplay the more you go on with the game
This Game is worth to be bought is all i can say respect geep such good work up and we all give a Gogo i hope if were not stupid .
post it and if i were you id add some steath takedowns like neck snaps choke etc
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50