Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
The Impossible Game
Price?
I'm interested to see and hear what the dev and the fans have to say about this one. Comment what you think is a fair price below!
< >
Εμφάνιση 1-15 από 75 σχόλια
Hmm... Interestring Question. Since it is based on a game for mobile devices, it shouldnt be too much. Although if it has a level-editor it makes this version more powerful than every mobile version. The question is if every song can be used for the editor, and how much power the editor has.
If the editor is powerful, and allows wide-ranged customizations, I'm willing to pay around 5€. If it is not... Probably less.
I'm willing to pay around 0,80€ - 1,00€
Why charge for a flash game, lol
I'd say £5.99 is a pretty fair price to pay
Αναρτήθηκε αρχικά από Spartan111792! ❤:
Why charge for a flash game, lol
The words "flash game" pretty much have nothing to do with flash anymore.
I'm up for 3,99€
Why charge 5 bucks for a game that costs 1 dollar on the android, iphone, etc?
I say free. It's just a flash game with 1 simple control.
It'll probably be $5. Which I'm happy to pay for
< >
Εμφάνιση 1-15 από 75 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50