Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Dead Cyborg
endi  [δημιουργός] 8 Ιαν, 2013 @ 8:08πμ
Story and Gameplay FAQ
What is the story of this game?
-You are a human being who has waken up in a cryotank... you have no memories, but you find some messages from the past... from yourself... You don't feel good... maybe this is a radioactive and toxic place ... you may not have much time... You find some stupid robots... with strange answers to your questions.

Where and when is this game playing?
-We don't know. Maybe in the future... in a rusty, metal and concrete, post apocalyptic world... but it doesn't matter.

What about the game mechanism?
-The gameplay is very simple. You can move, take items and use them. You can examine a lot of things. You can find information about the world and the story - very important, this is the soul of the game. You must build up the story using these pieces of information.
This is a very important and unique part of the game. So: explore, search, think.

Why no save in this game?
-There is checkpoint system with password. The main gameplay is simple, so if you don't read the texts again, you can reach a position very fast - and with the password you can start a level.

The graphics are good but why are the animations so simple?
-This is a text based game. So it's the texts that are important, the animations are only extras.

Why do you created this game?
-This game is my fulfilled dream. I love the old text adventures, the fps games and the classic sci-fi writers. I wanted to make a game with really serious story about the life and death... about the human existence.

What's about your bad english?
-In the game you will find good english that is not my bad english. :)

I have other questions.
-Please write me an email (you can find my address on the homepage) and I will answer your questions as I have time.
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
< >
elches666 24 Οκτ, 2013 @ 7:48μμ 
sounds intersting
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
< >
Ανά σελίδα: 15 30 50