Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Towns
Packages including some basic buildings?
I think this game is pretty neat but I'm just not very interested in making the buildings from scratch. At all. In fact, I've actually realized that having to do so is why I am not playing the game anymore. Would it be possible to have some way of including some basic floor plans? I was the type of player who loved Roller Coaster Tycoon but preferred to play the scenarios that already had some of the park built, rather than starting from scratch.

In an ideal world, this is how I would envision that working:

I get a building floor plan, either as some sort of imported file from a friend, or as a built-in option in the game, much as how there is a menu system for building lots of other things.

Since building a building requires lots of resources, it could be broken into multiple stages. Once I lay the basic object that will be the building, it has multiple stages. When I get some resources, I set the building-object to go to the next step. IE, stage 0 would be digging the foundation. Stage 1 could be adding the walls of the first story. Stage 2 could be adding the shell of the second story, ect. I'd honestly like it if there was then an option to add the decorations to that floor. This would allow the player to choose whether to finish the building first or start decorating, and allow the building to be constructed in stages rather than locking in a resource commitment for the whole thing all at once.

If something like this was implemented, it would increase my enjoyment of the game immensely. Please, please, think about this. It would make me so happy!