เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Stained
ovni.demon 10 ต.ค. 2012 @ 7:37pm
Help:Error on launch with the demo.
When I try to launch the demo, I got this:
OGRE EXCEPTION(7:InternalErrorException): Can't find requested video mode. in D3D9RenderSystem::initialise at ..\..\..\Ogre 1.7.2 source\ogre_src_v1-7-2\RenderSystems\Direct3D9\src\OgreD3D9RenderSystem.cpp (line594)

I am Belgian (So European). Maybe it's the problem.
If somebody knows what to do, thanks.
< >
กำลังแสดง 1-6 จาก 6 ความเห็น
realaxis  [ผู้พัฒนา] 10 ต.ค. 2012 @ 10:28pm 
Go to stained.cfg in the mydocument folder and change the value of "screen" from "1280 * 768" to "1024 * 768" save the file and start the game.
ovni.demon 11 ต.ค. 2012 @ 7:09am 
I am the same that got the problem on Desura. I create this forum for if someone find the answer.
realaxis  [ผู้พัฒนา] 11 ต.ค. 2012 @ 8:51pm 
okay, Actually this happens only in demo as in game you can use the config box. I am going to update the demo shortly so i will patch it up so that you can trouble shoot.
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย realaxis; 11 ต.ค. 2012 @ 8:51pm
realaxis  [ผู้พัฒนา] 12 ต.ค. 2012 @ 3:18am 
Hey there,

Could you try the new demo ? The new demo will allow you to configure the setting before starting the game.

Follow this steps : Install the new demo and run it if you still get the error go to the mydocument/stainedgame folder and open stained.cfg file there change the value of UseConfigBox to "yes" and it will open the configuration window.

Try it out and let me know. The demo also got extended so you will be enjoy more levels in the demo now.
ovni.demon 17 ต.ค. 2012 @ 12:12am 
Work now, with the updated demo.
realaxis  [ผู้พัฒนา] 17 ต.ค. 2012 @ 1:27am 
great!
< >
กำลังแสดง 1-6 จาก 6 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50