Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
The Intruder
When this comes to steam, Whats a good price? Reply if you have any good ideas.
When this comes to steam, Whats a good price? Reply if you have any good ideas.
< >
Εμφάνιση 1-15 από 28 σχόλια
t this point, $10-$15. Given more information, it could go up to $30. I'd also definitely be willing to throw in a couple extra bucks if it were controller enabled
$30 dollars when slender is free? how would they ever get sales on something when there are already free products available?
You realize this isn't Slender or anything even closely related, right? Read the description before you post on the discussions.
I'd never pay more than 20$, unless it's something really big. And though Slender is different (less complex, I'd say), I actually think that DustierDragon is right:
Αναρτήθηκε αρχικά από DustierDragon:
$30 dollars when slender is free? how would they ever get sales on something when there are already free products available?
Plus, this IS a source engine mod. I think that 15$ would make a fair price. But still, we don't know how big the game is, but from what I read, I don't think it will be bigger than, lets say, Portal 2. Just saying... This is just an opinion based on a small first view. I might be wrong.

Τελευταία επεξεργασία από Ser Wilhelm Fall; 16 Οκτ 2012 στις 13:20
Αναρτήθηκε αρχικά από guime1998 1-9-9-8 not 19-98:
I'd never pay more than 20$, unless it's something really big. And though Slender is different (less complex, I'd say), I actually think that DustierDragon is right:
Αναρτήθηκε αρχικά από DustierDragon:
$30 dollars when slender is free? how would they ever get sales on something when there are already free products available?
Plus, this IS a source engine mod. I think that 15$ would make a fair price. But still, we don't know how big the game is, but from what I read, I don't think it will be bigger than, lets say, Portal 2. Just saying... This is just an opinion based on a small first view. I might be wrong.
*facepalm*
Being an independent Source engine mod, it's going to be free.
It fascinates me how stupid people can be
And having absolutely no will to read
Αναρτήθηκε αρχικά από FL:RP Dr Tomorrow:
It fascinates me how stupid people can be
And having absolutely no will to read
Agreed. Also, I think 20-25$ would be the right amount. It could go higher or lower than that.
I think 10$-15$ is the best price.
Αναρτήθηκε αρχικά από DustierDragon:
$30 dollars when slender is free? how would they ever get sales on something when there are already free products available?

Ignoring your confusion that this is Slender, how does ANYone get sales on something when there are already free products available?

Anyway, I'd say $15-20 would be a good price for this, based on the information we have so far. As of this moment I am interested/looking forward to it enough that I'd happily pay $25, but not everyone would. That could always change when more info is released, of course.
Τελευταία επεξεργασία από Shiver; 19 Οκτ 2012 στις 22:11
Its a source engine mod.. god damn it.....
I would pay $25-$30 for this, but it should be $5-$10 if anything.
its a mod, it should be free, theres no way in in f*cking hell id pay for any mod game.
its ♥♥♥♥ing free guys!
< >
Εμφάνιση 1-15 από 28 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50