เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Viking Ghost
Dead Alien Cult  [ผู้พัฒนา] 8 เม.ย. 2014 @ 7:21pm
Join the Dead Alien Cult! - Forums and Newsletter now live.
Howdy everyone,

Just a quick note to let everyone know we've updated our forums (our old one was super slow and had gross ads embedded in it by default). You can find them at: Dead Alien Cult Forums[www.deadaliencult.com]

Please join us there to give us all your awesome suggestions and feedback on Viking Ghost!!

We've also set up a newsletter list you can join to keep up to date on announcements and other cool stuff. This is not only a great way to find out about feature updates, but also good for things like upcoming Live Development streams, Q&A, and more. You can sign up for that here: Dead Alien Cult Newsletter[www.deadaliencult.com]

So join the Cult & together let's make Viking Ghost as kick♥♥♥♥♥as possible!

thanks,
Team DAC