Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Viking Ghost
Dead Alien Cult  [δημιουργός] 8 Απρ, 2014 στις 7:21μμ
Join the Dead Alien Cult! - Forums and Newsletter now live.
Howdy everyone,

Just a quick note to let everyone know we've updated our forums (our old one was super slow and had gross ads embedded in it by default). You can find them at: Dead Alien Cult Forums[www.deadaliencult.com]

Please join us there to give us all your awesome suggestions and feedback on Viking Ghost!!

We've also set up a newsletter list you can join to keep up to date on announcements and other cool stuff. This is not only a great way to find out about feature updates, but also good for things like upcoming Live Development streams, Q&A, and more. You can sign up for that here: Dead Alien Cult Newsletter[www.deadaliencult.com]

So join the Cult & together let's make Viking Ghost as kick ♥♥♥ as possible!

thanks,
Team DAC