Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
AdventurOS
Hardcore mode
How about a hardcore mode that when you kill a file, it deletes the file, I know people wouldn't use it that much, but it would be fun watching everything getting deleted. Great for when you are going to reformat your desktop.
< >
Εμφάνιση 1-15 από 20 σχόλια
what happens when you delete a system file >_> you lose your computer o.o
Thats the point.
Evelend  [δημιουργός] 3 Οκτ 2013 στις 16:44 
Actually, we thought about that, on the first designs. Even with an option that can be activated but we discarded it because we don't want our game to be dangerous in any ways hahahaha
Aww. Maybe a serect way, that is hard to do, so people can't randomly do it?
+1 I would apreciate this, too :D
Yeah me too! That really seems fun!
+1 on this, but if you select what can be eliminated.
Sure, but they should only get moved to a folder called "Killed"
Αναρτήθηκε αρχικά από Bearer of the Gibus:
Sure, but they should only get moved to a folder called "Killed"
I agree
And they can easily be restored and removed like the recycle bin
Αναρτήθηκε αρχικά από Kilkenny The Assassin Fox:
Αναρτήθηκε αρχικά από Bearer of the Gibus:
Sure, but they should only get moved to a folder called "Killed"
I agree

Instead of a folder called "Killed" how about just the recycle bin?
I really want that. Is that possible or is there at least a way to get it via an addon/mod?
pretty sure you would end up in some important♥♥♥♥♥part of your computer. then you have to get a new harddrive. install all the♥♥♥♥♥♥all over. wouldnt be all that well.
< >
Εμφάνιση 1-15 από 20 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50