Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
7 Days to Die - Zombie Survival Game
UNKNOWN ERROR PLEASE HELP
I put my key on steam and I downloaded it, but when I start it up steam comes with a message saying "Failed to start game (Unknown Error)" and I don't know what to do please help!
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
im currently getting the same issue, iv been through all the troubleshooting solutions steam give but nothing has workd :(
I just bought the game about an hour ago, and I got the same message. Went through the steps, suggested by steam, yet nothing works.
In Programfolder start "Install_32bit.bat", after that restart the Game in Steam. :)
I ran it and it still doesn't work. Did I do something wrong? I get a message in command prompt saying
"The system cannot find the path specified.
*** Switch was NOT succerssfull. Please switch back to 64bit! ***
Press any key to continue"

Weird thing is I DID click on the 32 bit install .bat file NOT the 64 bit, and my computer is Win 7 32 Bit,. Am I missing somthing.?

The path to the "install_32bit.bat" file is: E:\Games 2\Steam\SteamApps\common\7 Days To Die

I installed the game in my "E" Drive.

Any more help would be appreciated.
...Never mind...I got it! :) I just had clicked it while I was in the "Search" window. I found the file and clicked it within it's folder and not it works. THANK YOU!!!
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50