เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Soul Saga
eric_weichhart 30 ม.ค. 2014 @ 6:30pm
Email contact
Hi! I wanted to tell you I sent you an email a few hours ago.
It's about the game. I will be glad if you can read it.

Regards!