Dette spillet har fått grønt lys av Steam-samfunnet!

Samfunnet har vist sin interesse for dette spillet. Valve har kontaktet utvikleren for å kunne jobbe mot å en lansering på Steam.

Soul Saga
eric_weichhart 30. jan, 2014 @ 6:30pm
Email contact
Hi! I wanted to tell you I sent you an email a few hours ago.
It's about the game. I will be glad if you can read it.

Regards!