Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Soul Saga
eric_weichhart 30 Ιαν, 2014 @ 6:30μμ
Email contact
Hi! I wanted to tell you I sent you an email a few hours ago.
It's about the game. I will be glad if you can read it.

Regards!